DỊCH VỤ  
Giới thiệu hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Y Hà Nội (eLearning)
Ngày đăng: 23-07-2014

Website các khóa học: http://elearning.hmu.edu.vn
Với gần 1.000 bài giảng y khoa các chuyênh ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, Chẩn đoán hình ảnh, Tim mạch, Tai Mũi Họng, Mô học, Miễn dịch, Các Kỹ năng tiền lâm sàng, … Các đề thi trực tuyến các chuyên ngành
Hướng dẫn học tập trực tuyến (eLearning)
 

Tin liên quan

HOẠT ĐỘNG  
 
 
  Tìm
 
Quảng cáo
Kết nối mạng xã hội