THÔNG TIN CÁN BỘ: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN  
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Địa chỉ: P324 - Nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội
Email: thanhxuan@hmu.edu.vn
HOẠT ĐỘNG  
 
 
  Tìm
 
Quảng cáo
Kết nối mạng xã hội