THÔNG TIN CÁN BỘ: LÊ THANH BÌNH  
Họ và tên: Lê Thanh Bình
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Địa chỉ: Phòng 324 nhà A1 - Đại học Y Hà Nội
Email: thanhbinh@hmu.edu.vn
HOẠT ĐỘNG  
 
 
  Tìm
 
Quảng cáo
Kết nối mạng xã hội